IZVJEŠĆA

OVDJE MOŽETE NAĆI SVE DOKUMENTE I IZVJEŠĆA BIMstone PROJEKTA

O1. USPOSTAVLJANJE ZAJEDNIČKIH ISHODA UČENJA METODA UGRADNJE KAMENA, LCA METODOLOGIJE I AKTUALNIH PROPISA
O1/A1. Usporedni prikaz normativa za ugradnju kamena
O1/A2. Održive metode gradnje i postupci ugradnje proizvoda od kamena
O1/A3. Usporedni prikaz primjene metoda procjene životnog ciklusa (LCA) proizvoda od kamena u zemljama sudionicama
O1/A4. Izvješće o rezultatima prvog međunarodnog seminara u Murciji, Španjolska
O1/A5. Nastavni plan i program temeljen na ekološkim izazovima i BIM tehnologijama

O2. BIMstone MULTIMEDIJSKI MATERIJALI. NOVE INTERAKTIVNE BIM – METODE UČENJA
O2/A1. Izrada IT BIMstone multimedijskih kartica.
O2/A2. Interaktivni BIM alat.
O2/A3. Pedagošai provjera i primjena IT poboljšanja BIMstone multimedijskih kartica.
O2/A4. Tehhnička provjera i primjena IT poboljšanja BIMstone multimedijskih kartica.
O2/A5. Izvješće o rezultatima radionice u Bukureštu, Rumunjska o novim interaktivnim BIM metodama učenja primjenjenim u sektoru proizvoda od kamena.

O3. BIMstone OTVORENI OBRAZOVNI SADRŽAJI (OER)
O3/A1. Izrada IT otvorenih obrazovnih sadržaja.
O3/A2. Probna primjena BIMstone načina rada u nastavi: okolišna provjera i tehnička poboljšanja.
O3/A3. Izvješće sa završnog međunarodnosg BIMstone seminara u Würzburgu, Njemačka.

Deutscher NaDeutscher Naturwerkstein-Verband e.V.turwerkstein-Verband e.V.
Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (Germany) www.natursteinverband.de Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Spain) www.ctmarmol.es Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Spain) www.coamu.es Klesarska Skola Pucisca (Croatia) https://klesarskaskola.hr Asociatia Romania Green Building Council (Romania) www.rogbc.org

Project code 2018-1-DE02-KA202-005146

Potpora Europske komisije proizvodnji ove
publikacije ne predstavlja potporu
sadržaju koji odražava samo stavove
autora i Komisija ne možebiti odgovorna
za uporabu sadržanih informacija.