PROIECT

APLICAȚIE EDUCATIVĂ BIM ORIENTATĂ PE CALIFICARE LCA ȘI PREGĂTIRE TEHNICĂ A LUCRĂTORILOR DIN DOMENIUL PIETREI NATURALE

PROIECT
Esența proiectului BIMstone este combinarea celor mai întâlnite metode de punere în operă a produselor din piatră pentru a crea un curriculum de formare care să ofere o calificare suplimentară, pentru a fi integrată în era digitală, atât pentru elevi/studenți cât și pentru profesioniștii din domeniu, pentru a satisface obiectivul principal al proiectului: furnizarea conținutului necesar pentru a depăși lipsa de personal instruit corespunzător în sectorul pietrei naturale.

Digitalizarea metodologiei rezultate din cercetare și implementarea ei online în Resurse educaționale deschise (OER) reprezintă oferta unui spațiu digital amplu care să ofere utilizatorului toate informațiile necesare pentru a obține o utilizare optimă, eficientă și sustenabilă a produselor din piatră.

Confluența dintre BIM (Building Information Modeling), Evaluarea ciclului de viață (LCA) și digitalizarea metodelor de punere în operă a produselor din piatră conferă o trăsătură inovatoare proiectului BIMstone.

OBIECTIVE

Scopul general al proiectului BIMstone este creșterea competențelor lucrătorilor în domeniul punerii în operă a produselor din piatră, în special în montarea diferitelor tipuri de pardoseli și pereți în clădiri și medii urbane, pentru a spori calitatea lucrărilor, permanența calificării și a sustenabilității mediului, prin utilizarea unor metode cu materiale reciclabile și / sau ecologice. Rezultă astfel un instrument interactiv care include metode care conferă un merit major promovării de tip academic.

PROMOTOR

Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V (Germany) www.natursteinverband.de

PARTENERI

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (Spain) www.ctmarmol.es Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Spain) www.coamu.es Klesarska Skola Pucisca (Croatia) https://klesarskaskola.hrAsociatia Romania Green Building Council (Romania) www.rogbc.org

Project code 2018-1-DE02-KA202-005146

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru
elaborarea acestei publicațiinu constituie o aprobare a
conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar
Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.